Harppu lyhyesti

kuva: www.record-producer.com/i/harp.jpg

Harppu on ikivanha soitin, sen varhaisimpia muotoja on tavattu jo n. 3000 v. eKr. Egyptissä ja Mesopotamiassa. Kehitysvaiheet tuon ajan 1-6-kielisistä harpuista nykyajan 47-kieliseen, 7-pedaaliseen harppuun olivat moninaiset. Nykyisen muotonsa harppu sai v. 1811 saksalaisen Érardin ansiosta.

Harpun näkyvin ja usein myös koristeellisin osa on sen kaikupohja, jonka läpi kielet kulkevat pystysuoraan soittimen kaulaan. Kaulan sisällä taas sijaitsee harpun varsinainen koneisto.

Harpun pohjassa sijaitsevien pedaalien avulla saadaan aikaan sävelkorkeuden muutoksia. On olemassa myös harppuja, joista pedaalimekanismi puuttuu tai se on yksinkertaisempi kuin konserttiharpussa. Tällaisen harpun sävellajivalikoima on suppeampi.

Harppua soitetaan näppäilemällä kieliä kahdeksalla sormella, pikkusormia ei käytetä.