Mahdollisuuksia olla mukana

Sponsorointi

Useat yritykset ovat lisänneet kulttuurin ja musiikin tukea. Erityisesti soitinhankinta on hyvä mahdollisuus luoda pitkäkestoista yrityskuvaa nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiin. Sponsorointi voi  olla  esim. suora  lahjoitus  yhdistykselle tai sen vastineena harppukonsertti.

 

Harppukonsertit ja muut esiintymiset

EMOn harppuoppilaiden ja harpputaiteilija Kirsi Kiviharjun kanssa voimme toteuttaa konsertteja esim. kirkkoihin tai pienempiä esiintymisiä yhdistysten ja yritysten asiakas- tai muihin tilaisuuksiin.

Jäsenyys

Olet  tervetullut  myös  jäseneksi  EMOn  harppuoppilaiden  tukiyhdistys  ry:hyn.  Perusjäsenen  vuosimaksu  on  vain  20€,  kannatusjäsenen  25€.  Kun  otat  yhteyttä  yhdistykseemme,  kerromme  miten  voit  liittyä  jäseneksi.

 

Kuva: Heidi Heinonen