Opiskelu Espoon musiikkiopistossa

Kuva: Janne Siniketo

Yleistä

EMOn perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta, joka lujittaa oppilaan persoonallisuutta ja vahvistaa hänen henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. EMO antaa hyvän pohjan musiikin elinikäiseen harrastamiseen sekä valmiuksia ammattiopintoihin. EMO saa Espoon soimaan ja on musiikkikasvatuksen lippulaivoillaan kaupungin vetovoimatekijä. EMOssa kehitetään ja sovelletaan musiikkikasvatusta innovatiivisesti vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. EMO on vaikuttava toimija paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Ko. opetussuunnitelman mukaan opiston arvoina ovat   musiikin  ilo,  oppilaslähtöisyys,  yhteisöllisyys  ja  yksilöllisyyden  kunnioitus.

 

Kuva: Janne Siniketo

Harpunsoiton opiskelu EMOssa

Harpunsoiton opiskelu EMOssa, samoin kuin muidenkin instrumenttien opiskelu, jakautuu perusopintoihin tai pidemmälle ehtineiden oppilaiden kohdalla syventäviin opintoihin. Omien henkilökohtaisten soittotuntien lisäksi oppilas  osallistuu kamarimusiikkiin (erilaiset yhteismusisointimahdollisuudet) ja mahdollisesti myös orkesterisoittoon (useita eritasoisia orkestereita). Lisäksi opiskeluun kuuluvat periodiluonteiset ryhmätunnit sekä musiikin hahmotusaineet eli teoreettiset aineet.

Myös esiintymiset kuuluvat jokaisen oppilaan opiskeluun EMOssa. Opettaja saattaa järjestää opiston omien esiintymistilaisuuksien lisäksi myös esiintymisiä muualla oppilaan ollessa valmis siihen.

Harpunsoitonopiskelijaksi EMOon voi tulla hyväksytyksi jokakeväisten pääsykokeiden kautta.

Kuva: Janne Siniketo

Harjoittelumahdollisuudet

Soitossa edistyminen edellyttää oppilaalta mahdollisimman säännöllistä omaa harjoittelua. Pienen ja varsinkin aloittelevan oppilaan kohdalla siihen suositellaan vanhemman mukanaoloa opettajan ohjeiden mukaan pehmeästi harjoittelutapahtumaa ohjaten. Tästä syystä alkuvaiheessa olisi ko. vanhemman hyvä olla myös tunneilla mukana.

Ensisijainen ja oppilaan kannalta ihanteellisin vaihtoehto on mahdollistaa harjoittelu kotona. Varsinkin pienempiä oppilassoittimia saa hankittua melko edullisesti, suuremmat ja varsinkin pedaaliharput ovat suurempi kustannus, johon ei ollenkaan aina siksi oitis päädytä. Ajoittain on saatavilla vuokraharppuja. Opiston harppuluokassa on harjoittelumahdollisuus ja ajat on mahdollista myös varata etukäteen.

Harpunsoitonopettajat  EMOssa

Marjatta  Haahti  v.  1982-1987

Elisabeth  Leistola  v.  1988
Kirsi  Kiviharju  v.  1988-
Hanna  Rantalaiho  v.  2005-2012
Ulla-Stina  Uusitalo-Ikonen  v.  2012
Pauliina  Kallio  v.  2015-2019
Reija  Bister  (sijainen)  v.  1993-1995
Kirsti  Vartiainen  (sijainen)  v.  1995-96
Eva  Palviainen  (sijainen)  v.  1998