Espoon musiikkiopiston harppuoppilaiden tukiyhdistys ry

Espoon musiikkiopiston (EMO) harppuoppilaiden tukiyhdistys ry  on perustettu vuonna 2005 tukemaan soitinhankintoja ja edistämään harpunsoiton opiskelua. EMOn harppuluokka on maamme suurin, harppuoppilaita on tällä hetkellä 16. Iältään oppilaat ovat olleet 5-25-vuotiaita ja tasoltaan alkeisopinnoissa olevista jo perusopintonsa suorittaneisiin opiskelijoihin.

Tähänastinen toiminta

Yhdistyksen perustamishetkellä päätavoitteeksi asetettiin toisen konserttiharpun hankinta, joka saatiin toteutettua tammikuussa 2008 yhdistyksen ja Espoon musiikkiopiston yhteisvoimin. Saaduilla varoilla pystyttiin samalla hankkimaan kaksi pienempää harppua. EMOn harppuoppilaiden tukiyhdistys ry kiittää lämpimästi kaikkia tukijoita ja asiassa muutoin auttaneita.

Yhdistyksen tavoite

Yhdistys  tukee  harpunsoiton  opiskelua  mm.  järjestämällä  harppukursseja  ja opintomatkoja,  vuokraamalla  omistamaansa   harppua  harjoituskäyttöön  sekä  välittämällä  jäsenilleen  harpunkieliä.

Kuva: Janne Siniketo